simciuc.elena@gmail.com

Despre EUSHARE

Denumire: Integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovare

Acronim EUSHARE

Numărul de referință: 610666-EPP-1-2019-1-MDEPPJMO-PROJECT

Data de începere: 20 Octombrie 2019

Durată: 24 Luni

Instituția beneficiară Universitatea de Stat din Moldova

Proiectul EUSHARE promovează activitățile de informare și diseminare a cunoștințelor referitoare la Uniunea Europeană și mecanismele acesteia legate de triunghiul cunoașterii.

Obiectivele proiectului:
1. Sporirea cunoștințelor și creșterea nivelului de familiarizare a domeniilor legate de triunghiul cunoașterii, organizarea societății civile cu privire la politicile UE, în general, și legate de Republica Moldova, cu accentul principal pe învățare-cercetare-inovare;
2. Înțelegerea oportunităților, realizărilor și obstacolelor legate învățare-cercetare-inovare în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova;
3. Promovarea dialogului privind integrarea Republicii Moldova prin educație-cercetare-inovare;
4. Implicarea, sensibilizarea și informarea publicului larg cu privire la oportunitățile oferite de UE în domeniul educației-cercetării-inovării prin intermediul programelor UE (ERASMUS +, HORIZON2020, etc);
5. Integrarea studenților al căror program de studiu nu este legat de aspectele UE și sporirea înțelegerii lor asupra procesului de integrare a Republicii Moldova în UE.
6. Întărirea cunoștințelor grupei țintă cu privire la progresele înregistrate de Republica Moldova în Spațiul European de Învățământ Superior, și Spațiul European de Cercetare, după semnarea Acordului de asociere UE-MD;
7. Încurajarea cooperării între lumea academică, factorii de decizie, societatea civilă și tinerii în ceea ce privește politicile UE, cu accentul principal pe Specializarea Inteligentă care se referă la educație-cercetare-inovare.
8. Sprijinirea dezvoltării profesionale a tinerilor cercetători și profesori gata să integreze bunele practici și noile subiecte ale UE în programele și inițiativele didactice în cadrul Universității de Stat din Moldova cu ajutorul programului ERASMUS + Jean Monnet;
9. Sublinierea dimensiunilor UE pentru grupurile țintă implicate direct și indirect.