simciuc.elena@gmail.com

Activități

Proiectul EUSHARE va fi implementat într-o perioadă de 2 ani, începând cu octombrie 2019 și se va încheia la sfârșitul lunii octombrie, anul 2021. Pe durata desfășurării proiectului sunt planificate organizarea unui set de activități de cercetare, educație, diseminare, sensibilizare, dintre care:

Evenimentele principale:
⦁ Două sesiuni de instruire “Înțelegerea principalelor probleme ale UE, legate de educație-cercetare-inovare”;
⦁ Atelier de lucru “Valorile comune ale UE: șansă pentru dezvoltarea economică și creșterea Moldovei”;
⦁ Două mese rotunde “Specializare inteligentă: de la ideea academică la cea politică”;
⦁ Conferința internațională “Integrare europeană prin îndreptarea educației, cercetării, inovațiilor în Țările Parteneriatului Estic”;
⦁ Cercetare “Integrarea europeană și specializarea inteligentă a Republicii Moldova”

2019 – 2020

Calendarul activităților

Perioada Denumirea activității:
Martie – Iulie Sesiunea de instruire „Înțelegerea principalelor probleme ale UE, legate de educație-cercetare-inovare”
Iulie – Septembrie Conferința internațională „Integrare europeană prin îndreptarea educației, cercetării, inovațiilor în Țările Parteneriatului Estic”
Iunie – Decembrie Cercetare „Integrarea europeană și specializarea inteligentă a Republicii Moldova”

2020 – 2021

Calendarul activităților

Perioada Denumirea activității:
Decembrie – Februarie Masa rotundă nr.1 „Specializare inteligentă: de la ideea academică la cea politică”
Decembrie – Februarie Sesiunea de instruire nr.2 „Înțelegerea principalelor probleme ale UE, legate de educație-cercetare-inovare”
Februarie – Aprilie Atelier de lucru „Valorile comune ale UE: șansă pentru dezvoltarea economică și creșterea Moldovei”
Mai – Iunie Masa rotundă nr.2 „Specializare inteligentă: de la ideea academică la cea politică”
Octombrie – Ianuarie Publicația finală a proiectului „Noi oportunități de integrare oferite de valorile comune ale UE: educație, cercetare, inovare”