simciuc.elena@gmail.com

Contacte

Oficiul pentru Proiecte Internationale
Universitatea de Stat din Moldova

Strada Alexei Mateevici 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

Coordonatorul academic:
Prof. Elena SIMCIUC

Șefa Oficiului pentru Proiecte Internaționale

Email: simciuc.elena@gmail.com